TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Sỹ Trường Lê
 • 2 Huỳnh Tú
 • 3 Quốc'Ss Mạnh'Ss
 • 4 Nguyễn Nhân
 • 5 Lê Tấn Phước
 • 6 Lê Quang Thành

Acc LQ #7250 - Rank: Vàng

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-30%

">

Acc LQ #6725

Acc LQ #6725

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
245.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 17

MUA NGAY

-30%

">

Acc LQ #7246

Acc LQ #7246

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 61
245.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 15

MUA NGAY