TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Dophuongnhatthinh Nhatthinh Do
 • 2 Quỳnh Nguyễn
 • 3 Gia Cát Lượng
 • 4 Kaneki Ken Tokyo
 • 5 Nguyễn Văn Thanh
 • 6 Minh Thien

Acc LQ #6724 - Rank: Vàng

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

">

Acc LQ #2565

Acc LQ #2565

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 72
88.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 7

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #2837

Acc LQ #2837

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 53
88.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 9

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #2101

Acc LQ #2101

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 80
88.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #2664

Acc LQ #2664

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 87
88.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 6

MUA NGAY