TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Dophuongnhatthinh Nhatthinh Do
 • 2 Quỳnh Nguyễn
 • 3 Kaneki Ken Tokyo
 • 4 Gia Cát Lượng
 • 5 Nguyễn Văn Thanh
 • 6 Phan Văn Nhàn

Acc LQ #6723 - Rank: Bạc

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

">

Acc LQ #3515

Acc LQ #3515

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 3
 • Bảng Ngọc: 64
64.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 3

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #6688

Acc LQ #6688

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 1
 • Bảng Ngọc: 50
64.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 1

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #6718

Acc LQ #6718

 • Rank: Chưa
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 70
64.000đ
 • Rank: Chưa
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY