TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Dophuongnhatthinh Nhatthinh Do
 • 2 Quỳnh Nguyễn
 • 3 Kaneki Ken Tokyo
 • 4 Gia Cát Lượng
 • 5 Nguyễn Văn Thanh
 • 6 Phan Văn Nhàn

Acc LQ #6721 - Rank: Vàng

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

">

Acc LQ #2353

Acc LQ #2353

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 62
160.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 9

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #3539

Acc LQ #3539

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 3
 • Bảng Ngọc: 40
160.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 3

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #6699

Acc LQ #6699

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 70
160.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 10

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #1924

Acc LQ #1924

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 90
160.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 8

MUA NGAY