TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Dophuongnhatthinh Nhatthinh Do
 • 2 Quỳnh Nguyễn
 • 3 Gia Cát Lượng
 • 4 Kaneki Ken Tokyo
 • 5 Nguyễn Văn Thanh
 • 6 Minh Thien

Acc LQ #6720 - Rank: Đồng

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

">

Acc LQ #6693

Acc LQ #6693

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 17
24.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #6714

Acc LQ #6714

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 32
24.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 4

MUA NGAY