TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Dophuongnhatthinh Nhatthinh Do
 • 2 Quỳnh Nguyễn
 • 3 Kaneki Ken Tokyo
 • 4 Gia Cát Lượng
 • 5 Nguyễn Văn Thanh
 • 6 Phan Văn Nhàn

Acc LQ #6719 - Rank: Bạc

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

">

Acc LQ #1725

Acc LQ #1725

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 3
120.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 7

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #2678

Acc LQ #2678

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 88
120.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 8

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #1728

Acc LQ #1728

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 56
120.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 6

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #1724

Acc LQ #1724

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 2
120.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 6

MUA NGAY