TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 NicoNai Đồng
 • 2 Nguyen Chi
 • 3 Nguyễn Hưng
 • 4 Bích Mai
 • 5 Ngu Leminh
 • 6 Vương Quốc Khánh

Acc LQ #6718 - Rank: Chưa

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-30%

">

Acc LQ #6688

Acc LQ #6688

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 1
 • Bảng Ngọc: 50
56.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 1

MUA NGAY

-30%

">

Acc LQ #6723

Acc LQ #6723

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 72
56.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 7

MUA NGAY

-30%

">

Acc LQ #3515

Acc LQ #3515

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 3
 • Bảng Ngọc: 64
56.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 3

MUA NGAY