TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyen Nhat Phong
 • 2 Hào Dương
 • 3 Viết Thành
 • 4 Phú Vĩnh
 • 5 Mạnh Nguyễn
 • 6 Xuân Trước

Acc LQ #6715 - Rank: Vàng

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-30%

">

Acc LQ #3524

Acc LQ #3524

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 62
196.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 6

MUA NGAY

-30%

">

Acc LQ #3492

Acc LQ #3492

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 0
196.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 12

MUA NGAY