TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Dophuongnhatthinh Nhatthinh Do
 • 2 Quỳnh Nguyễn
 • 3 Kaneki Ken Tokyo
 • 4 Gia Cát Lượng
 • 5 Nguyễn Văn Thanh
 • 6 Phan Văn Nhàn

Acc LQ #6714 - Rank: Bạc

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

">

Acc LQ #6720

Acc LQ #6720

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 2
 • Bảng Ngọc: 26
24.000đ
 • Rank: Đồng
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 2

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #6693

Acc LQ #6693

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 17
24.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY