TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyen Nhat Phong
 • 2 Hào Dương
 • 3 Phú Vĩnh
 • 4 Mạnh Nguyễn
 • 5 Xuân Trước
 • 6 Nguyễn Phát

Acc LQ #6713 - Rank: Vàng

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-30%

">

Acc LQ #3518

Acc LQ #3518

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 30
168.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY

-30%

">

Acc LQ #2340

Acc LQ #2340

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 62
168.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 9

MUA NGAY

-30%

">

Acc LQ #4160

Acc LQ #4160

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 34
168.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 9

MUA NGAY