TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Dophuongnhatthinh Nhatthinh Do
 • 2 Quỳnh Nguyễn
 • 3 Kaneki Ken Tokyo
 • 4 Gia Cát Lượng
 • 5 Nguyễn Văn Thanh
 • 6 Bảo Nguyễn

Acc LQ #6713 - Rank: Vàng

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

">

Acc LQ #4160

Acc LQ #4160

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 34
192.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 9

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #2340

Acc LQ #2340

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 62
192.000đ
 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 9

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #4170

Acc LQ #4170

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 71
192.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 10

MUA NGAY

-20%

">

Acc LQ #3518

Acc LQ #3518

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 30
192.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY