TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Oanh Thach Thi
 • 2 Đật Lật
 • 3 Nguyễn Phạm Công Vinh
 • 4 Nguyễn Hoang Nhật Anh
 • 5 Khoa Đăng
-30%

Acc LQ #3817

Acc LQ #3817

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 80
364.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 15

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #3818

Acc LQ #3818

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 80
224.000đ
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 14

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5668

Acc LQ #5668

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 61
140.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 6

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5665

Acc LQ #5665

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 51
28.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5664

Acc LQ #5664

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 54
56.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 8

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5663

Acc LQ #5663

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 67
140.000đ
 • Rank: Đồng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 14

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5661

Acc LQ #5661

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 73
147.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 10

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5659

Acc LQ #5659

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 45
21.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5658

Acc LQ #5658

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 54
28.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 4

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5657

Acc LQ #5657

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 55
91.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 5

MUA NGAY

-30%

Acc LQ #5041

Acc LQ #5041

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 69
98.000đ
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 4

MUA NGAY